HVEM VI ER

Albjerg & Buchardt har stor erfaring indenfor erhvervsbyggeri, institutioner, hospitaler, detailhandel og restauranter. Tegnestuen har stor kompetence indenfor transformation, ombygning og renovering af den eksisterende bygningsmasse og i særdeleshed udvikling, renovering og indretning af vanskelige ejendomme

HVORDAN VI ARBEJDER

Albjerg & Buchardt arbejder fleksibelt og stærkt fokuseret. Enhver opgave  - stor som lille - løses med fokus på indlevelse, innovation, værdiskabelse og optimale rammer for brugere.

Vi tilbyder alle rådgivningsydelser indenfor tegnestuens forretningsområde herunder bygherrerådgivning, lejerrådgivning samt rådgivning i forbindelse med bygningsændringer, renovering, indretning, design og grafik. Vi virker både som total- arkitekt- og underrådgivere. Vi samarbejder godt, og har meget erfaring med og stor glæde ved åbne/tillidsfulde samarbejdsformer ex. partnering og partnering­lignende samarbejder

Tegnestuens kunder er især professionelle erhvervskunder, offentlige bygherrer og institutioner, som vi rådgiver - med samme entusiasme - fra helt små opgaver til store opgaver med et budget på op til ca. 150 mio. kr.

Vi finder energi i udfordringer og har stor erfaring i komplekse sager med store projektorganisationer hvor tid, økonomi og kvalitet er hinandens afhængige. Vi skaber overblik og leverer innovative løsninger – arkitektonisk, teknisk, strategisk, organisatorisk og økonomisk.

Vi har stor teknisk viden, og sikrer ved indgående og kvalificeret dialog med underrådgivere, leverandører og entreprenører et koordineret output. Vi dækker også de mere specialiserede rådgivningsopgaver indenfor forretningsområdet, og har særlig ekspertise i total- og arkitektrådgivning vedr. teknisk komplicerede opgaver som teknisk opgradering af ældre ejendomme, energirenovering, bæredygtige tiltag, storkøkkener og lignende.

Bæredygtighed er en naturligt integreret del af tegnestuens arbejde. 

ORGANISATION

Tegnestuen er stiftet af partnerne arkitekt maa Nanna Albjerg og arkitekt maa Per Buchardt i 2015. Begge partnere er direktører i virksomheden. Arkitekt maa Nanna Albjerg (f. 1970) har over en årrække specialiseret sig i erhvervsbyggeri i alle faser, og har de seneste 6 år været partner i CORE arkitekter A/S. Arkitekt maa Per Buchardt (f. 1964) har over mange år med egen tegnestue specialiseret sig i projektering og udførelse af bla. erhvervsbyggeri, institutioner, hospitalsbyggeri og fredede huse.

Albjerg & Buchardt arkitekter ApS (CVR nr. 37 22 56 81) er medlem af Danske Ark/DI og har professionel ansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring.

Tegnestuen har adresse i Skindergade 23 i København indre by. 

Albjerg & Buchardt arkitekter ApS har en professionel bestyrelse. Bestyrelsesformand er advokat Christian Dahlager (H) fra advokatfirmaet Foldschack & Forchhammer.